Tạm dừng các hoạt động tổ chức và đón khách tham quan trong Khu Du lịch sinh thái Mỹ Luông từ 00 giờ, ngày 12-5-2021

11/05/2021 - 16:40

 - Chiều 11-5, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (An Giang) Ngô Hoàng Hiếu đã ký Thông báo số 854/ TB- UBND về việc tạm dừng các hoạt động tổ chức và đón khách tham quan trong Khu du lịch (DL) sinh thái Mỹ Luông (thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) để phòng, chống dịch bệnh COVID - 19.

A A

Cụ thể, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn huyện và an toàn cho nhân dân địa phương, du khách, Khu DL sinh thái Mỹ Luông sẽ tạm dừng các hoạt động tổ chức và đón khách tham quan trong khu DL từ 00 giờ, ngày 12-5-2021 cho đến khi tình hình dịch bệnh ổn định, kiểm soát tốt.

UBND huyện Chợ Mới sẽ có thông báo về việc đón khách tham quan thời điểm thích hợp.

HẠNH CHÂU