Tăng cường giải quyết thủ tục liên quan lĩnh vực tài nguyên, môi trường

25/03/2020 - 05:28

 - Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hoạt động trọng tâm của ngành, bám sát tình hình thực tiễn địa phương. Cùng với đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm thời gian quy định, nhiều nhiệm vụ chuyên ngành được triển khai và đạt kết quả.

A A

Tăng cường giải quyết thủ tục liên quan lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Tiếp tục thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm

Theo đó, sở triển khai xây dựng kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất-kinh doanh trong lĩnh vực TN&MT. Thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Sở TN&MT đã đề xuất tích hợp 13 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, 4 để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tài nguyên nước 10 TTHC, khí tượng thủy văn 3 TTHC). Duy trì hiệu quả hoạt động Trang thông tin đất đai và mua bán bất động sản, trong kỳ đã đăng 80 tin, bài về thông tin cần bán, cho thuê và thông tin quy hoạch.

Sở TN&MT phối hợp Cục Thuế tỉnh xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế. Đồng thời, đăng ký chữ ký số cho hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cài đặt phần mềm liên thông thuế điện tử theo hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai.

Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai (Tổng cục Quản lý đất đai) quan tâm hỗ trợ và sớm cài đặt phần mềm liên thông thuế điện tử, hướng dẫn tập huấn và chuyển giao phần mềm trao đổi thông tin liên thông thuế theo hình thức điện tử giữa cơ quan TN&MT và cơ quan thuế.

Kết quả giải quyết TTHC về TN&MT: toàn ngành đã tiếp nhận mới 42.336 hồ sơ và giải quyết 9.824 hồ sơ tồn kỳ trước, nâng tổng số hồ sơ phải thực hiện là 52.160 hồ sơ. Đã thực hiện xong đúng hạn 42.552 hồ sơ, trễ hạn 84 hồ sơ (0,2%); hồ sơ đang thực hiện là 9.524 hồ sơ.

Trong đó, cấp tỉnh tiếp nhận mới 323 hồ sơ và giải quyết 164 hồ sơ tồn kỳ trước, nâng tổng số hồ sơ phải thực hiện là 487 hồ sơ. Đã thực hiện xong đúng hạn 364 hồ sơ (100%), không có hồ sơ trễ hạn; đang thực hiện là 123 hồ sơ. Cấp huyện đã tiếp nhận mới 42.013 hồ sơ và giải quyết 9.660 hồ sơ tồn kỳ trước, nâng tổng số hồ sơ phải thực hiện là 51.673 hồ sơ. Đã thực hiện xong đúng hạn 42.188 hồ sơ (99,8%), trễ hạn 84 hồ sơ (0,2%); đang thực hiện là 9.401 hồ sơ. Tiếp và làm việc 48 lượt doanh nghiệp để hỗ trợ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai và môi trường cho nhà đầu tư.

Đối với công tác phát triển quỹ đất, đã thực hiện 35 dự án (chuyển tiếp từ các năm trước, chưa tiếp nhận dự án mới năm 2020). Hoàn thành và bàn giao mặt bằng 5 dự án; đang tiếp tục triển khai thực hiện 30 dự án (đã phê duyệt phương án bồi thường 22 dự án; đang hoàn chỉnh phương án bồi thường 8 dự án).

Tiếp tục quản lý chặt chẽ và lập kế hoạch khai thác 13 khu đất công với tổng quy mô 80,67ha. Sở TN&MT tiếp tục quản lý chặt chẽ, lập phương án khai thác, phương án đấu giá và tổ chức bán đấu giá các khu đất được giao quản lý khi có chủ trương của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành theo tiến độ các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm...

HỮU HUYNH