Tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại

18/06/2019 - 08:10

 - Với đặc thù có đường biên giới dài tiếp giáp Campuchia, có quan hệ đối tác, hợp tác với nhiều tổ chức, địa phương của các quốc gia trên thế giới, An Giang đặc biệt chú trọng đến công tác thông tin đối ngoại. Việc trang bị, cập nhật thông tin đối ngoại là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của tỉnh.

A A

Mở rộng giao lưu quốc tế

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, công tác thông tin đối ngoại có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của An Giang. Thông qua hoạt động thông tin đối ngoại, giúp cho thế giới hiểu về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Nhờ làm tốt công tác thông tin, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh làm việc tại nước ngoài và các đoàn nước ngoài làm việc tại tỉnh An Giang được phản ánh kịp thời, khách quan, đầy đủ. Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng, thế mạnh của địa phương ra bên ngoài. Đồng thời, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch với Việt Nam.

Công nhân may ở Khu công nghiệp Bình Hòa (Châu Thành) tập thể dục nhẹ giữa giờ. Đây là công ty do doanh nhân Thái Lan đầu tư thông qua thông tin đối ngoại, thu hút đầu tư của tỉnh

Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, công tác thông tin đối ngoại của An Giang trong thời gian qua đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại ngày càng được nâng cao. Các hoạt động tuyên truyền và thông tin đối ngoại được tổ chức bài bản, đi vào thực chất hơn, nội dung thông tin phong phú và kịp thời hơn, phương thức hoạt động đã có sự đổi mới, linh hoạt hơn. “Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, nội dung định hướng của Trung ương về thông tin đối ngoại, tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai các nội dung của công tác thông tin đối ngoại phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương. Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động cụ thể, đúng với định hướng, chỉ đạo của tỉnh và Trung ương” - ông Nguyễn Thanh Bình thông tin.

Các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế, hợp tác kinh tế và thu hút đầu tư, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh An Giang, đồng thời tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam - Campuchia nói chung, giữa tỉnh An Giang và 2 tỉnh Kandal, Takeo (Campuchia) nói riêng.

Cập nhật kiến thức thường xuyên

Ông Nguyễn Thanh Bình cho biết, nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa về nhận thức, trang bị thêm nhiều kiến thức có liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện thì việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về thông tin đối ngoại là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tỉnh. Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thông tin đối ngoại năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức vào tháng 5 vừa qua là hoạt động rất quan trọng, cần thiết.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu cấp tỉnh và điểm cầu trực tuyến ở 11 huyện, thị xã, thành phố đã được nghe nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai truyền đạt những kiến thức liên quan đến công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, công tác thông tin đối ngoại với Campuchia, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, trong đợt tập huấn vừa qua, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông còn chia sẻ kinh nghiệm, trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, vấn đề mà tỉnh đã gặp phải nhiều lần trong thời gian qua. “Đây là những kiến thức rất cần thiết để phục vụ cho việc tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả hơn đối với công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của An Giang” - ông Nguyễn Thanh Bình thông tin

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN