Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

26/07/2021 - 15:12

 - Ngày 26-7, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải ký Công văn 816/STTTT–KHTC về việc tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 24-7-2021.

A A

Người dân cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, áp dụng nghiêm thông điệp “5K”, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần các sở, ban, ngành, đoàn thể và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố; Đài Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Thành, TP. Long Xuyên, Châu Đốc tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19.

Nội dung tuyên truyền đậm nét nội dung Thông báo 324/TB của UBND tỉnh An Giang về việc thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuyên truyền, vận động nhân dân cùng đồng hành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, áp dụng nghiêm thông điệp “5K”, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Đồng thời, thông tin, tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng về lịch trình di chuyển của các trường hợp F0 được các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh An Giang công bố, nhằm kịp thời phục vụ tốt công tác thông tin, truy vết, đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân. Tuyên truyền đậm nét về việc tiêm vaccine để người dân có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa của việc tiêm vaccine, đồng thời cảnh báo cho người dân biết là dù đã được tiêm đủ 2 liều vẫn có nguy cơ lây nhiễm. Do vậy, vẫn phải chủ động thực hiện các biện pháp “5K” mọi lúc, mọi nơi, tránh trường hợp lơ là các biện pháp phòng tránh dịch bệnh sau khi tiêm vaccine.

H.C