Tăng trưởng quý I giảm do ảnh hưởng Covid-19

01/04/2020 - 06:03

 - Theo UBND tỉnh An Giang, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước thực hiện quý I-2020 (theo giá so sánh 2010) tăng 4,75% so cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp hơn mức tăng cùng kỳ (quý I-2019 tăng 6,1%) và thấp hơn kế hoạch năm 2020 (tăng 7-8%). Nguyên nhân chính do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

A A

Trong mức tăng 4,75%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,82% (quý I-2019 tăng 3,01%); khu vực công nghiệp- xây dựng tăng 5,8% (quý I-2019 tăng 8,4%); khu vực dịch vụ tăng 5,3% (quý I-2019 tăng 8,08%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,29% (quý I-2019 tăng 21,72%).

Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 39,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 11,8%; khu vực dịch vụ chiếm 46,22%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 2,82% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2019 lần lượt là: 39,75%; 12,04%; 46,87%; 1,34%).

NGÔ CHUẨN