Tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp, mặt trận

06/12/2019 - 07:32

 - Ngày 4-12, Sở Tư pháp phối hợp UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho gần 150 đại biểu đại diện UBMTTQVN TP. Long Xuyên, huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, cán bộ công chức tư pháp và UBMTTQVN các xã.

A A

Hội nghị được nghe triển khai các chuyên đề pháp luật về dân sự, phòng chống bạo lực gia đình; những quy định của pháp luật về hụi và phòng, chống cho vay với lãi suất cao (theo hình thức "tín dụng đen"); nghiệp vụ công tác mặt trận và những quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao vai trò quản lý, giám sát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ làm công tác mặt trận. Qua đó, thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

HẠNH CHÂU