Tập huấn kỹ năng kết nối tour, tuyến và xây dựng sản phẩm du lịch

23/10/2020 - 10:17

 - Từ ngày 22 đến 24-10, tại Bảo tàng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng kết nối tour, tuyến và xây dựng sản phẩm du lịch.

A A

Quang cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 50 học viên là cán bộ, công chức làm công tác liên quan đến ngành du lịch, Ban quản lý các khu, điểm du lịch ở 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các học viên đã được trang bị các kiến thức chuyên môn về du lịch liên quan đến việc xây dựng kế hoạch, thiết kế sản phẩm du lịch kỹ năng kết nối tour, tuyến, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành du lịch; chủ động tham mưu lãnh đạo đơn vị, địa phương những nội dung thiết thực trong việc xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương cũng như xu hướng du lịch hiện nay.

THU THẢO