Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Hanh

27/11/2020 - 06:57

 - Ban sáng lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Vĩnh Hanh (Châu Thành) vừa tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Hanh. Qua đó, các thành viên thống nhất thông qua điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh của HTX và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ông Huỳnh Quốc Nam được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Long Hồ được bầu làm Giám đốc HTX nông nghiệp Vĩnh Hanh (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

A A

Ra mắt Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp Vĩnh Hanh

Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Hanh có vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng, hoạt động với ngành nghề: sản xuất - kinh doanh cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; dịch vụ cày xới, cấy lúa, vận chuyển nông nghiệp; phun xịt thuốc bảo vệ thực vật; thu hoạch lúa bằng cơ giới; tiêu thụ nông sản… Ngoài ra, tổ chức hợp tác sản xuất, phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, quy trình canh tác tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi liên kết với các doanh nghiệp, đảm bảo cung ứng đầu vào, tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm…

L.H