Thi đua xây dựng quê hương ngày càng phát triển

25/06/2020 - 05:16

 - Giai đoạn 2015-2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chặng đường phát triển của TP. Châu Đốc (An Giang). Những năm qua, góp phần vào thành tựu chung, phong trào thi đua của thành phố đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả khả quan. Phong trào thi đua khen thưởng được xem là đòn bẩy, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển với những kết quả quan trọng.

A A

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP. Châu Đốc

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố, Đảng bộ, chính quyền, mặt trận và các hội đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, hiệu quả thiết thực. Các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân TP. Châu Đốc đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” không chỉ phát huy hiệu quả đối với khu vực nông thôn, mà còn lan tỏa đến khu vực thành thị. Thông qua phong trào này đã huy động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp công sức, tiền của, vật tư thực hiện các công trình xã hội hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, như: bê-tông hóa cầu đường, nhựa hóa đường giao thông nông thôn, hệ thống đèn chiếu sáng... thu hút những tập thể, cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia. Điển hình, là Công ty TNHH MTV Thành Đạt; Hợp tác xã nông nghiệp Cây Châm và ông Huỳnh Văn Thọ (xã Vĩnh Tế)...

Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp (DN) Việt Nam hội nhập và phát triển”, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, đồng hành và hỗ trợ DN, như: hỗ trợ pháp lý cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI); tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết công việc. Việc triển khai thực hiện phong trào tác động tích cực trong việc tạo động lực thi đua sôi nổi trong cộng đồng DN, sự quan tâm của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính đối với DN đảm bảo công khai, minh bạch.

Đặc biệt, thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhiều việc tốt, việc thiện đã được nhiều tập thể, cá nhân hưởng ứng tích cực. 5 năm qua, TP. Châu Đốc đã huy động nhiều nguồn lực, tiến hành hỗ trợ cất mới 666 căn nhà và sửa chữa 68 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, với tổng số tiền trên 22,7 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 50.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn thiên tai, hỏa hoạn, ốm đau đột xuất, học sinh nghèo, với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Điển hình ở lĩnh vực này có các tập thể đóng góp, như: Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh, Ban Quản trị Lăng miếu núi Sam, Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang…

Xác định việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã ra sức thi đua thực hiện tốt các tiêu chí, như: các quy định về thái độ, trách nhiệm làm việc, văn hóa giao tiếp, ứng xử nơi công sở; tổ chức thực hiện nghiêm về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu…

Từ đó, đã làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; đổi mới phong cách, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành giờ làm việc, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn cho rằng, 5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị, địa phương được tổ chức phong phú gắn với các chương trình, kế hoạch theo từng lĩnh vực công tác cụ thể, đặc biệt là gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo động lực cho thành phố vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được những thắng lợi toàn diện trên các mặt công tác, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn, càng phải đẩy mạnh thi đua”, trong 5 năm tới, thực hiện xuyên suốt chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa; phấn đấu xây dựng TP. Châu Đốc theo hướng đô thị du lịch thông minh, phát triển bền vững”.

Giai đoạn 2020-2025, cán bộ, công chức, viên chức TP. Châu Đốc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố trong 5 năm tới.

THU THẢO