Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam làm việc tại An Giang

21/11/2019 - 17:20

 - Ngày 21-11, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, do Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu đã làm việc tại An Giang.

A A

Quang cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tìm hiểu kết quả thực hiện Quyết định 461/QĐ-TTg và Quyết định 3594/QĐ-BNN-KTHT về việc phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020; kết quả thực hiện Nghị định số 98/2018/ NĐ–CP ngày 5-7-2018 về chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã thích ứng với biến đổi khí hậu trong thời gian tới và tình hình triển khai Đề án OCOP theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07-5-2018 của Thủ tướng, Chính phủ về phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020; việc thực hiện phát triển ngành nghề nông thôn (Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12-4-2018 của Chính phủ về ngành nghề nông thôn… 

Theo đó, tỉnh An Giang đã kiến nghị với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16 vấn đề. Trong đó có việc hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư nâng cấp Trung tâm giống cá tra chất lượng cao tỉnh An Giang”, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 300 tỷ đồng; tiếp tục đàm phán, bổ sung thêm danh sách doanh nghiệp của An Giang được phép xuất khẩu gạo vào Trung Quốc; sớm đề xuất Chính phủ ban hành quỹ bình ổn giá đối với lúa gạo và cá tra, bởi vì đây là một trong những sản phẩm chiến lược của quốc gia, nhằm giúp vùng ĐBSCL nói chung, tỉnh An Giang nói riêng phát triển 2 ngành hàng một cách bền vững …

Trước đó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  Trần Thanh Nam đã đến thắp hương tại đền thờ Bác Tôn, thăm HTX Sản xuất rau an toàn, mô hình du lịch homestay ở Mỹ Hòa Hưng…


 
Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn viếng đền thờ Bác Tôn tại xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên)


 
Thăm HTX Sản xuất rau an toàn 


 
Khảo sát mô hình du lịch homestay  


 
Tìm hiểu mô hình rau an toàn và mô hình hoa kiểng 

MINH HIỂN