Tiếp tục thực hiện đồng bộ và đổi mới các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

30/11/2020 - 18:01

 - Ngày 30-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2 (khóa XI). Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

A A

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, khóa XI

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, do đó, các ngành, các cấp cần rà soát lại các nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng các chương trình hành động phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tỉnh cần nghiên cứu, có kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế; chuyển đổi mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, bài bản hơn nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, khẳng định nông nghiệp là nền tảng của An Giang.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính tạo ra môi trường thông thoáng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp để tạo ra những động lực cho sự tăng trưởng. Tranh thủ tối đa các nguồn vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Rà soát, quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Cần có kế hoạch khai thác các nguồn lực mới, như: nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, văn hóa… để tạo ra nội lực phát triển mới cho tỉnh.

Tiếp tục phát huy và thực hiện một cách chuyên nghiệp, nề nếp hơn đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội. Về quốc phòng - an ninh, phải đảm bảo được môi trường bình yên để người dân sinh sống, kiên quyết với tội phạm, làm trong sạch địa bàn nhưng phải đảm bảo tính thân thiện cho các nhà đầu tư kinh doanh...

MỸ LINH