Tịnh Biên, Tân Châu: Xác định nhiệm vụ các tháng cuối năm 2019

11/07/2019 - 07:24

 - Ngày 10-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời, tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương.

A A

6 tháng cuối năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tịnh Biên xác định sẽ tổ chức công bố xã Nhơn Hưng đạt chuẩn nông thôn mới và duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Thới Sơn, Núi Voi, Tân Lợi; nỗ lực ứng phó bệnh dịch tả heo Châu Phi; đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch, hạ tầng giao thông và đẩy mạnh chỉnh trang đô thị…

* Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, lần thứ 17 (mở rộng), sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Thị ủy 6 tháng đầu năm; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

THANH TIẾN- MINH HIỂN