Tổng kết 5 năm và ký kết quy chế phối hợp liên ngành tỉnh

21/11/2019 - 07:29

 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp số 2772 giữa Viện Kiểm sát, Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Liên ngành tỉnh). Đồng thời, Liên ngành tỉnh tổ chức lễ ký kết quy chế phối mới nhằm đáp ứng kịp thời tình hình mới.

A A

Lãnh đạo Liên ngành tỉnh ký kết quy chế mới

Qua 5 năm thực hiện, quy chế 2772 đã tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ phối hợp, các cơ quan liên quan đã có sự thống nhất nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp nhận, giải quyết và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm. Đặc biệt, Liên ngành tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đạt được những kết quả cao, cụ thể: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hàng năm đều đạt, vượt chỉ tiêu đề ra; trong 5 năm tổng số vụ việc thụ lý kiểm sát giải quyết là 9.229 tin; đã giải quyết được 8.825 tin, tỷ lệ giải quyết đạt 95,62%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra 5,62%.

Tin, ảnh: KHÁNH HƯNG