Tổng kết Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 – 2020

01/12/2020 - 08:56

 - Chiều 30-11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 – 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn tiếp theo.

A A

Quang cảnh hội nghị

Các tập thể được khen thưởng

Trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang đã ban hành hơn 170 văn bản liên quan đến Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 – 2020. Qua đó, đã có 1.576 tập thể, 8.719 thanh niên tiên tiến và 272 mô hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, học tập được tuyên dương, khen thưởng từ cấp tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã tuyên dương 65 thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Tỏa sáng nghị lực Việt”; tuyên truyền hơn 1.250 lượt gương thanh niên điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả.

Ngoài ra, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” tiếp tục được quan tâm theo hướng triển khai các hoạt động, nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện toàn diện trên các mặt. Các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên được duy trì, thành lập mới, đã góp phần tạo môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, thanh niên. Theo đó, đã tuyên dương và trao giấy chứng nhận cho 3.306 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện”, 71 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 245 học sinh được Tỉnh đoàn trao danh hiệu “Khi tôi 18”…

Giai đoạn 2021 – 2030, Tỉnh đoàn An Giang sẽ tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn tiếp theo 2021 - 2030; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động của các cơ sở Đoàn; đồng thời tham mưu đề xuất với Đảng, nhà nước về các giải pháp, các chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ cho tỉnh nhà.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang, giai đoạn 2012 - 2020.

PHƯƠNG LAN