Tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 5 năm thực hiện Luật Hòa giải

26/04/2019 - 07:37

 - Ngày 25-4, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen.

A A

Trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu các tổ hòa giải cơ sở

Năm qua, công tác PBGDPL của tỉnh luôn được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực, thường xuyên, sâu sát của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó vai trò chỉ đạo, điều hành của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp ra nhân dân, quan tâm sử dụng các phương tiện truyền thông giúp người dân nắm bắt thông tin kịp thời. Từ đó, công tác PBGDPL nói chung và công tác hòa giải ở cơ sở nhiều năm đạt được kết quả cao… góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tin, ảnh: NGUYỄN HƯNG