Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,9%

05/07/2019 - 07:27

 - Sở Công thương cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 60.425 tỷ đồng, tăng 10,9% so cùng kỳ, đạt 53,8% so với kế hoạch năm.

A A

 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ (tăng 3,4%). Trong tổng số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm hàng tăng, gồm: văn hóa, giải trí và du lịch tăng cao nhất 2,34%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,59%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,39%; nhóm may mặc, giày dép tăng 0,02%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,07%; nhóm giáo dục tăng 0,07%; nhóm hàng hóa khác tăng 0,09%.  Bên cạnh các nhóm hàng tăng giá, vẫn có nhóm hàng giảm như: giao thông giảm 1,95%; nhóm nhà ở, điện, nước giảm 0,4%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,08%.

ĐỨC TOÀN