Triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

24/07/2019 - 07:15

 - Sáng 23-7, UBND tỉnh phối hợp Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam (Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức hội nghị triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng chủ trì.

A A

Tại hội nghị, TS Trương Thanh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam triển khai Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn liên quan; Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019. Để triển khai luật, ngày 5-2-2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 về triển khai thi hành luật, yêu cầu địa phương báo cáo việc thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định; tạm dừng triển khai xây dựng các quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh và xem xét bãi bỏ trước ngày 31-12-2018 theo quy định. Hiện những công việc trên, An Giang đã thực hiện xong, tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng quy hoạch tỉnh.

GIA KHÁNH