Triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia giải quyết vấn đề xã hội

23/07/2019 - 07:29

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2022” và Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, kế hoạch thực hiện năm 2019.

A A

Hội nghị nhằm quán triệt mục tiêu, chỉ đạo của tỉnh, ý nghĩa hoạt động và triển khai kế hoạch, lộ trình thực hiện 2 đề án đi vào thực tiễn cuộc sống. Theo đề án, tỉnh sẽ hỗ trợ phụ nữ, các hợp tác xã, doanh nghiệp, các hiệp hội, câu lạc bộ doanh nghiệp, nữ doanh nhân... khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về khởi nghiệp, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, kết nối mạng lưới nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức và pháp luật cho các hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi về phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm...

CHÂU AN