Triển vọng mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất

17/11/2021 - 06:47

 - Mô hình do Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân thực hiện với thời gian thí điểm 8 tháng để làm nền tảng và cơ sở tham mưu ngành chuyên môn thực hiện những mô hình có quy mô lớn và mật độ cao hơn.

A A

Cá chạch lấu sau 6 tháng nuôi trong ao đất tăng trưởng tốt và tỷ lệ sống khá cao

 Đến nay, con giống đã phát triển được 6 tháng, tăng trọng tốt, tỷ lệ sống đạt trên 80%. Ông Trần Văn Tươi (xã Phú Thành) là hộ đăng ký nuôi thí điểm cho biết, cá đang phát triển đạt 7 con/kg, chưa xuất hiện bệnh và quy trình chăm sóc khá dễ, mỗi ngày cho ăn 2 buổi vào lúc trời mát. Nuôi cá chạch lấu quan trọng nhất là quản lý tốt nguồn nước, nồng độ ô-xy hòa tan phải đảm bảo cho cá sinh trưởng và phòng, tránh các bệnh khác.

Phó Trưởng trạm Khuyến nông huyện Phú Tân Cao Văn Đủ đánh giá, bước đầu mô hình khá thành công theo hình thức nuôi bán thâm canh, dễ quản lý, kiểm soát dịch bệnh và giảm hao hụt. Thời gian tới, ngành chuyên môn sẽ tiếp tục thực hiện mô hình thâm canh, định hướng nông dân tiếp cận kỹ thuật nuôi mới, thay cho việc nuôi lồng bè trên sông, vốn bị ảnh hưởng nhiều bởi chất lượng nước và rủi ro cao.

MỸ HẠNH