Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang: Diễn báo cáo vở cải lương tham dự Hội thi sân khấu cải lương Hương sắc Cửu Long

02/12/2019 - 16:06

 - Sáng 2- 12, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang diễn báo cáo vở cải lương “Khúc nguyệt cầm” tham dự Hội thi sân khấu cải lương Hương sắc Cửu Long lần thứ I - 2019, khu vực ĐBSCL (diễn ra từ ngày 11 đến 13-12 tại tỉnh Cà Mau, do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức).

A A

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang: Diễn báo cáo vở cải lương tham dự Hội thi sân khấu cải lương Hương sắc Cửu Long

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang: Diễn báo cáo vở cải lương tham dự Hội thi sân khấu cải lương Hương sắc Cửu Long

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang: Diễn báo cáo vở cải lương tham dự Hội thi sân khấu cải lương Hương sắc Cửu Long

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang: Diễn báo cáo vở cải lương tham dự Hội thi sân khấu cải lương Hương sắc Cửu Long

Các diễn viên Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang diễn báo cáo vở cải lương “Khúc nguyệt cầm”

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; vận động các tầng lớp nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương truyền thống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương; là dịp để tác giả, đạo diễn, diễn viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sáng tác, dàn dựng và diễn xuất; tìm kiếm những nhân tố triển vọng, những tác phẩm có tính nghệ thuật hay nhằm làm phong phú thêm hoạt động nghệ thuật sân khấu không chuyên. 

Tin, ảnh: THANH HÙNG