Tự hào những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của báo chí An Giang

20/06/2024 - 18:00

Làm báo là làm cách mạng! Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ việc học làm báo. Người coi báo chí là công cụ quan trọng, yếu tố chính trị, tinh thần to lớn, làm nên sự thành công của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Vì vậy, báo chí cách mạng là một mặt trận chiến đấu và mỗi nhà báo chính là một chiến sĩ cách mạng trên mặt trận ấy.

Tự hào về những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa

Chúng ta có một nền báo chí cách mạng ra đời và phát triển từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và đặt nền móng.

Trải qua chặng đường lịch sử vẻ vang gần 100 năm, báo chí cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là lực lượng xung kích, tin cậy của Đảng và Nhà nước, tiên phong đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Lớp lớp thế hệ những người làm báo - những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã lao động, cống hiến, dấn thân vì những nhiệm vụ chính trị cao cả, xây dựng nên một nền báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, là diễn đàn và cầu nối tin cậy của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Phóng viên đang tác nghiệp

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng, tiếp bước các thế hệ cha anh là những nhà báo - chiến sĩ đã được tôi luyện qua các cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ những người làm báo nói chung và đội ngũ những người làm báo của tỉnh An Giang hôm nay ngày càng lớn mạnh, trưởng thành về phẩm chất chính trị và năng lực nghề nghiệp không ngừng được nâng cao, đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, phát huy vai trò xung kích của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, không quản khó khăn, gian khổ, tự giác dấn thân, dũng cảm xông pha, có mặt tại các tâm điểm của đời sống xã hội, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng.

Phỏng vấn người lao động tham gia giải việt dã 

Thật tự hào khi đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên đang công tác tại Báo An Giang, bằng trí tuệ, tâm huyết với đất nước, với tỉnh nhà, đã luôn ngày đêm lao động nghiêm túc, hăng say nỗ lực để hoàn thành tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình, xây dựng Báo An Giang xứng đáng là tờ báo Đảng - là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang.

Chúng ta vô cùng khâm phục, sự nỗ lực vượt khó của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên đang công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang - những chiến sĩ dũng cảm lao động hăng say trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, nếu không có trái tim yêu nghề, chắc chắn họ sẽ không bao giờ có đủ năng lực, năng lượng, nhiệt huyết, quyết tâm bám trụ, vượt qua những khó khăn, nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề.

Và chúng ta cũng vô cùng trân trọng các văn nghệ sĩ của tỉnh nhà thông qua tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần tuyên truyền, lan tỏa, nhân lên những điều tử tế, tốt đẹp trong cuộc sống.

Và trân trọng hàng trăm phóng viên đang công tác tại đài truyền thanh cấp huyện, xã, các cán bộ, đảng viên, công chức... của tỉnh tham gia làm báo, mỗi người, thông qua tác phẩm báo chí của mình phản ánh khá toàn diện, kịp thời, trung thực, bức tranh sinh động của đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc xây dựng đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng cao đẹp vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, vì một An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Gửi gắm sự trân trọng, niềm tin đến đội ngũ những người làm báo tỉnh nhà

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, phát sinh những vấn đề chưa từng có trong tiền lệ, đã ảnh hưởng, tác động rất lớn đến công tác tư tưởng nói chung và công tác tuyên truyền nói riêng. Bên cạnh là những khó khăn chung của các cơ quan báo chí trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan báo chí tỉnh nhà, như: Về doanh thu thấp, quảng cáo sụt giảm, trong khi yêu cầu về nhiệm vụ đặt ra ngày càng lớn trước sự bùng nổ thông tin và cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các nền tảng xã hội.

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

Vượt lên những chồng chất khó khăn đó, các cơ quan báo chí, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh nói chung đã bám trụ, nỗ lực, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền; linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần tích cực tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, nâng cao niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Vừa qua ngày 12/6, cùng đoàn công tác đến và làm việc, nhằm gặp gỡ, trao đổi, động viên, đồng thời, khảo sát, nắm tình hình hoạt động của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm, quyết tâm và những kết quả đáng trân trọng của tập thể nhà báo, phóng viên, cán bộ của đài, của các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó mong muốn, đặt niềm tin những kết quả đó tiếp tục sẽ được phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương cũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho công tác báo chí hiện nay và thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi rất cao về chất lượng, hiệu quả, cả về lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai thông tin, tuyên truyền… Tuy nhiên, đồng chí cho rằng đây là điều kiện, cơ hội để những người làm báo của tỉnh thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm chính trị, sức sáng tạo để có những tác phẩm báo chí có chất lượng, hiệu quả xã hội tích cực.

Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh phải phát huy tối đa trình độ, kinh nghiệm, bằng chính năng lực nội tại đoàn kết cùng tập thể vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí tin tưởng thực hiện tốt những điều này, cơ quan báo chí, người làm báo của tỉnh sẽ nhận được sự tôn trọng của cả xã hội, khẳng định được thương hiệu giúp cạnh tranh hiệu quả trước các nền tảng truyền thông xã hội.

Tin tưởng rằng, với truyền thống trung thành với Đảng, gắn bó với dân tộc và Nhân dân, đội ngũ những người làm báo cả nước và của tỉnh An Giang hôm nay sẽ ngày càng lớn mạnh, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, xứng đáng với vị thế của một nền báo chí sắp tròn 100 năm tuổi.

Theo NGỌC HÂN (Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang)