UBND tỉnh An Giang chỉ đạo việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đúng quy định

25/01/2021 - 06:19

 - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và treo băng-rôn chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng; mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu năm 2021.

A A

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc, treo băng-rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, đúng quy định.

Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và treo băng-rôn tại trụ sở làm việc, cụm dân cư, tuyến giao thông chính trong nội ô, nội thị, Quốc lộ 91, công viên, khu vui chơi giải trí, chợ…

Đồng thời, thông báo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất - kinh doanh, hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc đảm bảo đúng thời gian quy định. Khẩu hiệu tuyên truyền thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

P.T