Ứng dụng thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp tại xã Vọng Đông

24/07/2020 - 15:02

 - Ngày 24-7, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ "Ứng dụng thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp" tại Hợp tác xã nông nghiệp xã Vọng Đông (Thoại Sơn).

A A

Ngoài việc được giới thiệu và trình diễn thiết bị bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân còn được giới thiệu thiệu 1 số mô hình, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp; các hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học vả công nghệ An Giang.

Hoạt động nhằm hỗ trợ nông dân và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp, giảm công lao động, giảm nguy cơ ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật; giảm chi phí sản xuất...

PHƯƠNG LAN