Vận động di dời các bè nuôi cá trên khu vực sông Cái Vừng

21/02/2020 - 15:19

 - Ngày 21-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã chỉ đạo xử lý tình hình cá chết đột ngột trên sông Cái Vừng, tại địa phận xã Long Hòa (Phú Tân) và phường Long Sơn (TX. Tân Châu).

A A

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban liên quan, UBND phường Long Sơn và xã Long Hòa, các địa phương lân cận theo dõi sát diễn biến tình hình cá chết để có giải pháp xử lý kịp thời, nhằm hạn chế thiệt hại cho người nuôi. Chủ động phối hợp các cơ quan liên quan khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường (nếu có). Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân nhanh chóng di dời bè nuôi cá từ sông Cái Vừng vào các vùng có điều kiện phù hợp, ổn định sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát và thông tin cho địa phương về tình hình xả thải của các nguồn thải ở khu vực sông Cái Vừng; thực hiện công tác quản lý môi trường tại các khu vực sắp xếp lồng bè neo đậu mới; định kỳ phối hợp Đài Khí tượng – Thủy văn tỉnh An Giang thông báo đến các địa phương kết quả quan trắc chất lượng nước mặt và dự báo thủy văn tuần theo quy định.

Tổ chức rà soát lại các vùng nuôi cá trên sông đảm bảo điều kiện phù hợp và kỹ thuật nuôi, đặc biệt là mật độ nuôi, vị trí đặt các lồng bè phù hợp với quy định…

MỸ HẠNH