Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

20/05/2019 - 15:33

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2019 quyết nghị phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019, Bộ Công thương kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

A A