Bộ Công thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện

20/05/2019 - 15:33

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2019 quyết nghị phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019, Bộ Công thương kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về quá trình xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.

A A

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ