Thủ tướng: Du lịch miền Trung - Tây Nguyên vẫn là 'viên ngọc thô'

Thủ tướng: Du lịch miền Trung - Tây Nguyên vẫn là 'viên ngọc thô'