Không khí lạnh gây mưa, trời rét từ tối 21-11

Không khí lạnh gây mưa, trời rét từ tối 21-11