Phó Chủ tịch nước: Day trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ đặc biệt càng khó hơn

Phó Chủ tịch nước: Day trẻ bình thường đã khó, dạy trẻ đặc biệt càng khó hơn