Nhà văn Nguyễn Đông Thức nói về 'Yêu thương thật trong thế giới ảo'

Nhà văn Nguyễn Đông Thức nói về 'Yêu thương thật trong thế giới ảo'