Vực dậy ngành chăn nuôi

02/05/2019 - 08:43

 - Sau thời gian trầm lắng, ngành chăn nuôi đang có dấu hiệu phục hồi khi nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm vẫn ở mức cao. Trong đó các mô hình chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ với quy mô lớn, tập trung cho thấy hiệu quả khi thuận tiện trong công tác tiêm phòng, dễ kiểm soát dịch bệnh, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận…

A A

Giảm nhỏ lẻ, tăng trang trại

Năm 2018 ghi nhận tổng đàn gia súc trên địa bàn tỉnh sụt giảm so năm 2017. Trong đó đàn trâu, bò giảm 8.727 con (đạt 76.081 con, gồm 2.777 con trâu và 73.304 con bò, tính đến thời điểm 1-10-2018); đàn heo có 113.091 con (giảm 3.476 con); đàn dê 11.568 con (giảm 2.382 con). Riêng đàn gia cầm đạt 4,13 triệu con (tăng 58.000 con), gồm 1,02 triệu con gà, 3,1 triệu con vịt, 70.000 con ngan, ngỗng; đàn rắn 6.710 con, gấp 3,3 lần so cùng kỳ 2017.

Chăn nuôi vịt chạy đồng có kiểm soát

Dù chăn nuôi nhỏ lẻ có giảm nhưng bù lại chăn nuôi quy mô lớn, trang trại, công nghiệp có khuynh hướng phát triển. Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang Trần Tiến Hiệp cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 419 hộ chăn nuôi heo từ 30 con trở lên, với 35.837 con (bình quân 85,53 con/hộ); có 7 hộ chăn nuôi gà quy mô 1.000 con/hộ (tổng đàn 11.580 con); 37 hộ chăn nuôi vịt quy mô lớn (trên 1.000 con/hộ), tổng đàn 83.300 con. Song song đó, có nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi như: Công ty TNHH MTV SD đang nuôi 385 con bò lai, năm 2017 cung cấp cho thị trường 12 tấn thịt hơi (trọng lượng thịt hơi bình quân 400kg/con); Công ty TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An Giang với quy mô tổng đàn là 9.116 con heo (tập trung vào heo giống chất lượng cao, heo cụ kỵ); Công ty TNHH TM&DV XNK Hoàng Vĩnh Gia với quy mô 6.000 con heo thịt; Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh (Công ty AFIEX) quy mô 2.207 con heo. Đối với Công ty TNHH Chăn nuôi công nghệ cao An Khang, bên cạnh đàn heo thịt quy mô 2.400 con, doanh nghiệp còn đầu tư đàn gà thịt 2.400 con, cung cấp cho thị trường 348 tấn thịt gà hơi (bình quân 2,9kg/con) trong năm 2018…

Hỗ trợ chăn nuôi lớn

Theo ông Trần Tiến Hiệp, mục tiêu của ngành chăn nuôi trong thời gian tới là phát huy lợi thế về khả năng sản xuất một số loại vật nuôi chủ lực của tỉnh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, khả năng cạnh tranh và giá trị gia tăng. Đồng thời, phát triển bền vững ngành chăn nuôi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường. Tỉnh khuyến khích và hỗ trợ xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo sản phẩm chăn nuôi đạt tiêu chuẩn chất lượng, phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu.

Năm 2019, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển chăn nuôi quy mô tập trung, gia trại, trang trại, nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn dịch bệnh để tăng hiệu quả chăn nuôi. Theo đó, đối với chăn nuôi heo, phấn đấu đạt khoảng 115.000 con, tăng 1.900 con (tương đương 2%) so năm 2018, chú trọng chăn nuôi kiểm soát dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Đối với đàn bò thịt, phấn đấu đạt khoảng 73.300 con, không tăng so năm 2018 nhưng tăng dần hình thức chăn nuôi quy mô lớn, trang trại. Đối với đàn gia cầm, tỉnh định hướng phát triển chăn nuôi theo hình thức chăn thả có kiểm soát, chăn nuôi quy mô lớn, trang trại, công nghiệp. Trong đó, đàn gà đạt khoảng 1,025 triệu con, tăng 2% (10.000 con) so năm 2018; đàn thủy cầm đạt khoảng 3,08 triệu con, tăng 1% (23.000 con) so năm 2018 và tăng dần hình thức chăn nuôi quy mô lớn, trang trại.

Ông Hiệp cho biết, năm 2019, ngành tập trung triển khai Kế hoạch hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đồng thời, triển khai có hiệu quả Dự án “Phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao”; Đề án xây dựng vùng chăn nuôi heo chuyên canh. Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang tiếp tục phối hợp các ngành, địa phương triển khai Quyết định số 2367/QĐ-UBND, ngày 27-9-2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2025; Quyết định số 48/QĐ-UBND, ngày 27-11-2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang; Kế  hoạch  nâng  cao  chất  lượng  đàn heo  của  tỉnh  bằng  phương  pháp  thay đàn cái nền…

Bài, ảnh: NGÔ CHUẨN