9 giờ ngày 19-10-2020: vận hành mở cống Trà Sư kiểm soát lũ

16/10/2020 - 16:35

 - Ngày 16-10, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ cho biết: sau khi thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, TP. Cần Thơ và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên tinh thần chủ động trong phục vụ sản xuất nông nghiệp, tháo chua rửa phèn, tạo phù sa, cải tạo đất và phục vụ dân sinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang thực hiện vận hành mở cống Trà Sư vào lúc 9 giờ ngày 19-10-2020 (thứ 2), nhằm ngày mùng 3 tháng 9 âm lịch.

A A

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang thực hiện các nhiệm vụ để mở cống Trà Sư đúng thời gian nêu trên. Đồng thời tổ chức cắm biển báo hiệu, chiếu sáng, rào chắn... nhằm đảm bảo an toàn trước trong và sau khi mở cống.

Người dân không được phép lưu thông các phương tiện giao thông thủy qua cống tối thiểu 3 ngày sau khi mở cống.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đề nghị các địa phương có liên quan trong vùng Tứ giác Long Xuyên, thường xuyên kiểm tra hệ thống đê bao, bờ bao để bảo vệ sản xuất, kịp thời xử lý ngay các sự cố xảy ra. Đồng thời, thông tin báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang để tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo.

HẠNH CHÂU