An Giang: 1.278ha nuôi cá tra được cấp mã số ao nuôi để truy xuất nguồn gốc

01/10/2021 - 05:21

 - Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, tổng diện tích nuôi cá tra của tỉnh hiện đạt 1.235ha, trong đó doanh nghiệp (DN) và hộ nuôi liên kết DN là 1.049ha (chiếm 87%), hộ không liên kết là 187ha, sản lượng ước 400.000-450.000 tấn/năm, tập trung tại các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, TP. Long Xuyên. Sản lượng thu hoạch 9 tháng ước đạt 310.000 tấn (chiếm 84,16% tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng), giảm 3.800 tấn so cùng kỳ 2020.

A A

Nhiều ao nuôi cá tra được cấp mã số vùng nuôi

Ngành thủy sản đã thực hiện kiểm tra điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản cho 23 cơ sở sản xuất, ương dưỡng, trong đó có 7/9 cơ sở sản xuất cá bột, 16/998 cơ sở ương dưỡng.

Đồng thời, đã thực hiện cấp mã số ao nuôi cá tra nhằm truy xuất nguồn gốc với tổng diện tích cấp, cấp lại là 1.278ha (DN 785ha, hộ nuôi 493ha) với tổng số 409 vùng nuôi (DN 191 vùng, hộ nuôi 218 vùng).

Diện tích nuôi cá tra được chứng nhận đạt 477ha (tiêu chuẩn ASC 91ha, chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 386ha), sản lượng 148.000 tấn/năm, chiếm 32,2% diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh.

HOÀNG XUÂN