An Giang: 78,402 tỷ đồng hỗ trợ 52.268 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động

25/09/2021 - 09:27

 - Ngày 24-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký Quyết định 2208/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí 78,402 tỷ đồng hỗ trợ 52.268 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ 1 lần: 1,5 triệu đồng/người, từ nguồn ngân sách cấp huyện, thành phố.

A A

TP. Long Xuyên chi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Cụ thể,  TP. Long Xuyên hơn 7,090 tỷ đồng hỗ trợ cho 4.727 người; huyện Tịnh Biên 4,770 tỷ đồng hỗ trợ cho 3.180 người; huyện Phú Tân hơn 15,106 tỷ đồng hỗ trợ cho 10.071 người; huyện Châu Thành 24,492 tỷ đồng hỗ trợ cho 16.328 người và huyện Chợ Mới 26,943 tỷ đồng người hỗ trợ cho 17.962 người.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, không để phát sinh tiêu cực.

HẠNH CHÂU