An Giang nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

21/07/2021 - 06:37

 - Thời gian qua, công tác dân vận của tỉnh An Giang được triển khai toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nội dung, phương thức có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, sát hợp với thực tiễn. Qua đó, không ngừng phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Tặng quà cán bộ, chiến sĩ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc). Ảnh: MINH HIỂN

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu các cấp ủy Đảng lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình sản xuất - kinh doanh nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Các lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến biên giới. Đảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ, Tết và sự kiện trọng đại của đất nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2021 với trọng tâm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

  Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Đặc biệt, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và địa phương...

Động viên các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng công tác chăm lo cho người nghèo, trọng tâm là công tác vận động “Cây mùa xuân”, quỹ Vì người nghèo (tính đến ngày 15-5-2021, Ban Vận động quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật với tổng giá trị trên 70 tỷ đồng). Phối hợp các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vận động nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn, người tàn tật... với số tiền 122,4 tỷ đồng. Vận động đồng bào tôn giáo đóng góp, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19, với tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

Song song đó, những hoạt động thiết thực, hiệu quả, như: thăm hỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, cất nhà Mái ấm công đoàn, Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương, nhà Nhân ái. Tổ chức các lớp dạy nghề và tư vấn giới thiệu việc làm, bảo lãnh vay vốn tín chấp và hỗ trợ vốn thực hiện sinh kế nhằm chăm lo cho các đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn.

Đồng thời, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”; “Cựu chiến binh gương mẫu”... Với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong cộng đồng dân cư, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, góp phần phát huy dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia ý kiến vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

TRỌNG TÍN