An Giang tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em

08/03/2021 - 06:01

 - UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021. Mục tiêu nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo Công ước của Liên Hiệp Quốc và Luật Trẻ em; chủ động phòng ngừa, loại bỏ các nguy cơ tổn hại cho trẻ. Giảm thiểu tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại và tai nạn đuối nước trẻ em. Huy động mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

A A

Các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy cơ gây tổn thương cho mọi trẻ em; xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em đồng bộ, giảm thiểu tối đa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ hội tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được phát triển, hòa nhập cộng đồng.

Theo đó, phấn đấu tất cả trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật thuộc diện bảo trợ xã hội được hỗ trợ, chăm sóc tại cộng đồng. Giảm 30% số vụ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, xâm hại tình dục so năm 2020; 100% trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục phát hiện được hỗ trợ, quản lý kịp thời. 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế và khám, chữa bệnh miễn phí theo quy định. 100% trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển.

Phấn đấu tất cả các xã, phường, thị trấn triển khai thí điểm mô hình “Ngôi nhà an toàn phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ em”. Trong đó, mỗi huyện có ít nhất 1 xã, phường, thị trấn đạt 100% hộ gia đình có trẻ em đạt các tiêu chí “Ngôi nhà an toàn phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ em”. Đến năm 2022, có 75% xã, phường, thị trấn được công nhận đạt các tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo đúng tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Có 75% cha, mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em được cung cấp các kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng hình thức truyền thông. Tất cả cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã và cộng tác viên được nâng cao năng lực về chuyên môn. Giảm 10% tỷ lệ trẻ em bị tại nạn thương tích và tử vong do đuối nước so với năm 2020…

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu này, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường hoạt động nâng cao nhận thức các cấp, ngành về các vấn đề của trẻ em và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới. UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội: UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn... quan tâm thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em trên địa bàn tỉnh. Xây dựng nội dung phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng địa bàn dân cư.

Tổ chức lấy ý kiến, nguyện vọng của trẻ em khi xây dựng các chương trình, chính sách, kế hoạch có liên quan đến trẻ em giai đoạn 2021-2030. Duy trì các mô hình câu lạc bộ (CLB) quyền trẻ em thành lập tại cấp huyện: duy trì 12 mô hình điểm công tác xã hội trong trường học thuộc TX. Tân Châu, huyện Thoại Sơn, TP. Long Xuyên; phát triển thêm 1 cơ sở trong trường học tại TP. Long Xuyên; 1 mô hình công tác xã hội tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, 1 mô hình công tác xã hội tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Duy trì, củng cố 2 CLB “Phóng viên nhỏ” tại TP. Long Xuyên và 1 CLB “Phóng viên nhỏ” tại TP. Châu Đốc. Triển khai hiệu quả các hoạt động của chương trình bảo vệ trẻ em và xây dựng, nhân rộng những mô hình, CLB bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Đặc biệt là mô hình “Hội đồng trẻ em tỉnh An Giang”, “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh”, “CLB trẻ em nòng cốt”…

Phối hợp thực hiện phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại cộng đồng. Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng để thay đổi hành vi bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ tai nạn thương tích, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở. Tiếp tục xây dựng các điểm giữ trẻ trong mùa lũ tại các huyện có nguy cơ cao về đuối nước. Tập trung triển khai mô hình “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em” tại 156 xã, phường, thị trấn. Phối hợp các ngành tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dạy bơi cho trẻ em tại trường học và trong cộng đồng. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, kết nối dịch vụ hỗ trợ của Trung tâm Công tác xã hội cấp tỉnh đối với Văn phòng công tác xã hội 2 huyện Phú Tân và Tịnh Biên.

HỮU HUYNH

Tiếp tục phát huy có hiệu quả đường dây nóng phòng, chống mua bán người đặt tại Trung tâm Công tác xã hội - Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang. Trong đó, tăng cường tuyên truyền Tổng đài quốc gia với đầu số “111”.

Tăng cường nhân rộng các mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng: nghiên cứu phát động thực hiện thí điểm phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các địa bàn dân cư; gắn kết tiêu chí về thực hiện quyền trẻ em với đánh giá nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lồng ghép triển khai dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam” do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tài trợ tại 9 xã của 4 địa phương: Châu Phú, Chợ Mới, An Phú và TP. Châu Đốc.

 

 

  • Cách trị rôm sảy mẩn ngứa cho bé