Anh Phan Duy Bằng được bầu làm Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh

17/09/2019 - 19:47

 - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2019-2024) đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương bầu 37 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTNVN tỉnh lần thứ VIII, anh Phan Duy Bằng được bầu làm Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh (nhiệm kỳ 2019-2024). Đại hội cũng bầu 12 anh, chị tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTNVN lần thứ VIII.

A A

Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khóa VIII ra mắt Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên An Giang xung kích, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, đại hội đặt mục tiêu tạo điều kiện cho 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% Hội LHTNVN cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; hàng năm, Hội LHTNVN tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức cho thanh niên khởi nghiệp; toàn tỉnh tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 60.000 thanh niên, phối hợp giới thiệu việc làm cho 25.000 thanh niên; tổ chức ít nhất 5 hoạt động tình nguyện quốc tế và giao lưu nhân dân với thanh niên tỉnh Kandal, Takeo (Campuchia); tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 50.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn…

THANH TIẾN