Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân: "Cần nâng cao năng lực, uy tín, sức hấp dẫn của Đảng, để Đảng đủ sức lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân"

11/09/2019 - 06:43

 - Ngày 10-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Việt Thành, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Tổ chức Trung ương đã đến dự.

A A

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh tầm quan trọng của tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy Đảng cần đặt mục tiêu nâng cao năng lực, uy tín, sức hấp dẫn của Đảng, để Đảng đủ sức lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhân dân. Đồng thời bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các cấp ủy Đảng cần tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng; chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; quyết tâm xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU