Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

26/10/2021 - 14:00

 - Sáng 26-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, nhằm tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 20-10-2003 và Kết luận 28/KL-TW, ngày 14-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2001-2020. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư.

A A

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 20-10-2003 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ định hướng phát triển nông nghiệp vùng ĐBSCL là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm nhanh tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ cả trong GDP và cơ cấu lao động. Đối với nông lâm ngư nghiệp phải áp dụng các tiến bộ khoa học – công nghệ, nhất là áp dụng công nghệ sinh học vào sản xuất để chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất. Do đó, thời gian qua, nông nghiệp khu vực  ĐBSCL đã phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đưa  ĐBSCL thành vùng nông nghiệp chiến lược của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Theo báo cáo tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2004-2020, nông nghiệp ĐBSCL  đóng góp trung bình 33,54% GDP nông nghiệp cả nước và 30% GDP chung của vùng. Đến hết năm 2020, vùng ĐBSCL đã có 60,8% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 45,9% so với năm 2015), có 31 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để đạt mục tiêu đề ra đến năm 2030, tốc độ tăng GDP nông nghiệp vùng  ĐBSCL đạt trên 3%/năm, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 2 lần so năm 2018; đến năm 2045, tốc độ tăng GDP nông nghiệp duy trì trên 3%/năm, thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn tăng ít nhất 2,5 lần so năm 2030, thời gian tới, vùng  ĐBSCL được định hướng phát triển nông nghiệp theo 3 vùng: vùng thượng đồng bằng, vùng giữa và vùng ven biển, trên cơ sở có xem xét đến các hệ sinh thái nông nghiệp trong từng tiểu vùng.

Theo đó, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố ĐBSCL đã báo cáo, trình bày các kiến nghị về việc xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch và các đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn của vùng; việc xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách và các chương trình, dự án cụ thể cần triển khai cho phát triển nông nghiệp và nông thôn tại địa phương và liên kết vùng…

MỸ LINH – DUY ANH