Châu Phú dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Bình Mỹ, Bình Long và thu gọn vùng cách ly y tế xã Bình Chánh

24/07/2021 - 18:18

 - Ngày 24-7, UBND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã ra quyết định về việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 2 xã Bình Mỹ, Bình Long và thu gọn vùng cách ly y tế trên địa bàn xã Bình Chánh.

A A

Trước đó, nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, UBND huyện Châu Phú đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn huyện, đồng thời quyết định thiết lập các vùng cách ly y tế tại các xã: Bình Thủy, Bình Mỹ, Bình Chánh, Bình Long để thực hiện công tác truy vết, ngăn không để dịch lan rộng.

Đến nay, UBND huyện quyết định dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với các vùng cách ly y tế trên địa bàn xã Bình Mỹ, Bình Long và khu vực ấp Bình Phước, xã Bình Chánh.

Tiếp tục thực hiện vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg tại khu vực chợ kênh 7 và khu dân cư Bình Thạnh, xã Bình Chánh, gồm: tuyến Tỉnh lộ 947, từ cầu kênh 7 đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng (tổ 4, ấp Bình Thạnh), dài 400m và tuyến đường Tây kênh 7, từ Tỉnh lộ 947 đến nhà ông Phàn Tiến Hữu (tổ 12, ấp Bình Thạnh), dài 200m.

 Thời gian thực hiện từ 17 giờ, ngày 24-7-2021 đến khi có quyết định mới.

Đối với khu vực đã thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn xã Bình Thủy, UBND huyện Châu Phú cũng đã ra quyết định dỡ bỏ từ 17 giờ, ngày 19-7-2021.

MỸ LINH