Chỉ số công khai ngân sách năm 2019 của Việt Nam tăng 14 bậc

19/05/2020 - 20:09

Theo khảo sát toàn cầu về Chỉ số công khai ngân sách (OBI) năm 2019, Việt Nam xếp hạng 77/117 nước, tăng 14 bậc so với năm 2017.

A A

Khảo sát về minh bạch ngân sách (OBS) vừa công bố Chỉ số công khai ngân sách năm 2019 của Việt Nam xếp hạng thứ 77/117 nước và tăng 14 bậc so với năm 2017.

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước, cụ thể đạt mức 38/100 điểm đối với trụ cột Công khai ngân sách, tăng 23 điểm; 11/100 điểm đối với trụ cột Sự tham gia của công chúng, tăng 4 điểm và 74/100 điểm đối với trụ cột Giám sát, tăng 2 điểm.

Theo Vietnam+