Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến hiệu quả, hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn

23/09/2021 - 12:49

 - Ngày 23-9, UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ký Công văn 1034/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Công điện 1190/CĐ-TTg, ngày 20-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường điều kiện đảm bảo thực hiện Kế hoạch năm học mới 2021-2022 hiệu quả, chất lượng.

A A

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, xác định các nội dung cốt lõi của chương trình giáo dục các cấp học; hướng dẫn các trường học tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, xây dựng các bài giảng chất lượng tốt để tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình khi học sinh không thể đến trường do phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc tăng cường giãn cách xã hội. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng các bài giảng để phát sóng trên kênh truyền hình địa phương, nhất là đối với lớp 1, lớp 2. Đối với các địa phương phải giãn cách xã hội dài ngày cần chủ động tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch năm học.

Sở Thông tin và Truyền thông phát động các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin tham gia Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hỗ trợ giá cước viễn thông internet cho học sinh, sinh viên vùng khó khăn để tham gia học trực tuyến trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội triển khai gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến.

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang ưu tiên thời lượng và khung giờ phát sóng các bài giảng; có phương án phối hợp tiếp sóng, phát lại các bài giảng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam bảo đảm một môn học, lớp học phải có ít nhất 2 khung giờ phát bài giảng truyền hình trong một ngày. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phát sóng các bài giảng qua đài phát thanh, truyền hình cụ thể, chi tiết từng môn học, lớp học, cấp học bảo đảm diện bao phủ tốt nhất.

Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, Tỉnh đoàn kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tặng, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn trang thiết bị học trực tuyến.

UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn để xây dựng phương án, huy động hỗ trợ máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến. Tăng cường giám sát y tế trong trường học, không để dịch bệnh lây lan.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, qua thống kê, toàn tỉnh có 77.918 học sinh thiếu phương tiện học trực tuyến, trong đó 5.664 học sinh diện hộ nghèo, 11.107 học sinh cận nghèo, 50.361 học sinh diện khó khăn…

Từ ngày 20-9, học sinh các cấp trên địa bàn An Giang đã thực học trực tuyến năm học 2021-2022.

Học sinh khá thích thú khi học trực tuyến

 

HẠNH CHÂU