Chuyển đổi trồng trọt theo hướng hiệu quả

27/11/2020 - 06:57

 - Bên cạnh tăng diện tích lúa chất lượng cao, giảm diện tích lúa phẩm cấp thấp thì đối với những vùng trồng lúa kém hiệu quả, tỉnh tiếp tục khuyến khích chuyển đổi sang trồng rau màu, cây ăn trái hoặc cây cao lương (vùng Bảy Núi). Đồng thời, khuyến khích canh tác theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP..., xây dựng thương hiệu cho nông sản để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

A A

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia liên kết phát triển hợp tác xã là hướng phát triển bền vững của ngành trồng trọt

Tích cực chuyển đổi

An Giang là tỉnh trọng điểm của cả nước về sản xuất lúa, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đóng góp quan trọng vào việc ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế của tỉnh. Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) Nguyễn Văn Hiền cho biết, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt khoảng 687.862ha. Trong đó, diện tích lúa 614.262ha, năng suất bình quân đạt 6,38 tấn/ha (tăng 0,43 tấn/ha so năm 2016), sản lượng đạt 3,9 triệu tấn; diện tích rau màu 55.600ha, sản lượng đạt 742.000 tấn.

Đặc biệt, những năm gần đây, An Giang đẩy mạnh phát triển diện tích cây ăn trái, hiện đạt khoảng 15.800ha (tăng 5.000ha so năm 2016), chủ yếu là xoài và cây có múi, sản lượng đạt 224.000 tấn (tăng 57.000 tấn). Nhờ đó, góp phần tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích canh tác. Năm 2020, ước doanh thu ngành trồng trọt đạt từ 142-160 triệu đồng/ha, tăng 26 triệu đồng/ha so năm 2016.

Theo ông Hiền, trong các thành tựu thời gian qua, công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng là thành quả nổi bật của ngành trồng trọt. Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng (Quyết định số 3410/QĐ-UBND, ngày 17-11-2017), đã cụ thể hóa kế hoạch cần chuyển đổi của từng địa phương, giúp đẩy nhanh diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang rau màu và cây ăn trái. Đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 25.598ha sang trồng rau màu, cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế gấp 2-3 lần so trước đây.

Ông Hiền cho biết, trên cơ sở kết quả đạt được, Chi cục TT&BVTV sẽ tập trung khai thác tiềm năng và thế mạnh của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Dự kiến giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh sẽ tiếp tục chuyển đổi khoảng 26.000ha từ đất trồng lúa sang rau màu và cây ăn trái. Đối với các vùng miền núi của 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, sẽ chuyển đổi sang trồng cây cao lương để phục vụ cho nhà máy điện sinh khối của Tập đoàn Tín Thành.

Cùng với đó, tăng diện tích lúa chất lượng cao và nếp bình quân khoảng 4.000ha/năm, tương đương tăng giá trị 346 tỷ đồng trong 5 năm tới. Đối với những diện tích cây ăn trái tiềm năng như: xoài, mít, cây có múi, sầu riêng, nhãn... Chi cục TT&BVTV An Giang sẽ tập trung hỗ trợ chứng nhận các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, cấp mã số vùng trồng (Code), tạo điều kiện cung cấp vào các thị trường có giá trị cao. Đối với vụ lúa thu đông, Chi cục TT&BVTV linh hoạt tham mưu xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình cụ thể của từng năm và theo biến động giá cả của thị trường...

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, để đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tăng trưởng trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Tỉnh ủy, UBND tỉnh để tham mưu tốt các kế hoạch, giải pháp sản xuất thật sự hiệu quả, gắn sản xuất với nhu cầu của thị trường. Cùng với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, giảm diện tích lúa sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn, Chi cục TT&BVTV sẽ tập trung triển khai kế hoạch sản xuất và gắn với tiêu thụ rau màu, cây ăn trái giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp tham mưu Sở NN&PTNT, UBND tỉnh mời gọi các doanh nghiệp đầu tư nhiều nhà máy chế biến rau, củ, quả gắn với các vùng nguyên liệu để sản xuất được bền vững. Song song đó, khuyến khích đầu tư phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung rau màu, cây ăn trái… nhằm tạo điều kiện gắn kết doanh nghiệp và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất. Chi cục TT&BVTV sẽ phối hợp Trung tâm sau nhập khẩu II tiếp tục tập huấn cấp mã số vùng trồng (Code) để xuất khẩu trái cây sang các thị trường khó tính.

Ông Nguyễn Văn Hiền thông tin, thời gian tới, Chi cục TT&BVTV sẽ tăng cường công tác dự tính, dự báo sinh vật gây hại trên cây trồng hàng vụ, hàng năm để góp phần bảo vệ năng suất, sản lượng.

Trong đó, chú trọng công tác điều tra, phát hiện các đối tượng sinh vật có nguy cơ gây hại trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản xuất khẩu để ngăn chặn, xử lý kịp thời. Trong sản xuất lúa, tiếp tục tập huấn, hỗ trợ người dân áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật như: IPM, “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”; sản xuất theo hướng hữu cơ, áp dụng tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, SRP, tiến đến xây dựng thương hiệu lúa gạo An Giang… Đồng thời, chuyển đổi sang các giống lúa chất lượng cao, tăng giá trị và thu nhập cho người dân.

Thời gian tới, Chi cục TT&BVTV An Giang tiếp tục phối hợp mời gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết “Cánh đồng lớn” (đầu tư và tiêu thụ sản phẩm), gắn kết sản xuất để phát triển bền vững ngành trồng trọt.

NGÔ CHUẨN