Đã chọn nhà đầu tư dự án xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên

13/06/2019 - 07:48

 - UBND tỉnh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Đầu tư Huy Ngọc Hưng (An Phú) thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới công trình xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên theo hình thức đối tác công tư (PPP).

A A

Tổng vốn thực hiện dự án là 229,440 tỷ đồng, đầu tư tại xã Bình Hòa (Châu Thành). Công suất dự án xử lý chất thải rắn 300 tấn/ngày đêm. Diện tích đất sử dụng khoảng 79.961m2.

Thời gian thực hiện dự án 42 tháng, trong đó 18 tháng thực hiện các công việc để dự án đi vào thi công và 24 tháng thi công xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng.

 T.V