Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

31/10/2022 - 07:14

 - Nhiều cử tri, đại biểu HĐND tỉnh An Giang quan tâm, đề nghị tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong tỉnh. UBND tỉnh vừa tổng hợp, có ý kiến giải trình.

A A

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 vừa được ban hành thì tiêu chí số 12 (tỷ lệ lao động qua đào tạo) quy định ở vùng ĐBSCL phải đạt từ 70% đối với xã NTM và đạt 75% đối với xã NTM nâng cao. Có ý kiến cho rằng, tiêu chí này An Giang khó đạt.

Đề nghị có hướng dẫn cụ thể cách tính tỷ lệ lao động qua đào tạo, theo hướng xác định tiêu chí người nông dân đã tham gia lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến ngư, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật sản xuất hoặc đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”.

Về vấn đề này, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), ngành LĐ-TB&XH phối hợp Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 do ngành LĐ-TB&XH quản lý.

Hiện nay, 14/14 xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn đều đạt xã NTM nâng cao. Thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Quyết định 320/QĐ-TTg, ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương gặp khó trong thực hiện chỉ tiêu 7.4 (tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại rác tại nguồn). Yêu cầu của chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên. Huyện đã triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn cho xã Vĩnh Phú và Thoại Giang.

Tuy nhiên, ước tính tổng kinh phí thực hiện để đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu huyện NTM nâng cao là rất lớn, chưa xác định được nguồn kinh phí để tổ chức thực hiện. Mặt khác, xét về tiêu chuẩn, điều kiện của đơn vị thu gom, xử lý trên địa bàn huyện thì chưa đảm bảo cho việc thu gom, xử lý rác đã phân loại theo yêu cầu.

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, “UBND cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt quy định tại Điểm c, Khoản 1 điều này trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến dự thảo quyết định ban hành hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt (tại Công văn 4648/BTNMT-TCMT, ngày 11/8/2022).

Do đó, sau khi bộ có hướng dẫn thì UBND tỉnh hướng dẫn phân loại chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang thực hiện theo yêu cầu đặt hàng, giao nhiệm vụ của UBND huyện, thị xã, thành phố. Nguồn kinh phí lấy từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường được UBND tỉnh phân bổ hàng năm. Do đó, trước mắt khi thí điểm mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt, các địa phương đặt hàng, giao nhiệm vụ yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang phù hợp với yêu cầu thí điểm mô hình của địa phương.

Có ý kiến đề nghị tỉnh sớm phân bổ các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, để địa phương (trong đó có TX. Tân Châu) chủ động xây dựng công trình nhà nước và nhân dân cùng làm. UBND tỉnh đã có Quyết định 1196/QĐ-UBND, ngày 2/6/2021 về phê duyệt Đề án xây dựng TX. Tân Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư Đề án NTM TX. Tân Châu giai đoạn 2021-2025 hơn 753 tỷ đồng. Trong đó, bố trí vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh thực hiện.

UBND tỉnh đã có Quyết định 2182/QĐ-UBND, ngày 29/8/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng (trong đó, vốn ngân sách tỉnh 327 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện và huy động khác 128 tỷ đồng).

Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2395/QĐ-UBND, ngày 30/9/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, tổng nguồn vốn Trung ương giao cho TX. Tân Châu gần 60 tỷ đồng.

K.N

 

nong-nghiep-an-giang

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới