Để công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

11/12/2019 - 07:25

 - 6 tháng cuối năm 2019, dù trong bối cảnh chung của đất nước, quốc tế và tình hình riêng của khu vực có nhiều khó khăn, nhưng Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy Tây Nam Bộ đã nỗ lực triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động tuyên giáo. Những thành tích đạt được đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại địa phương và khu vực.

A A

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Việt, Hàm Vụ trưởng Cơ quan Thường trực T79, thời gian qua, ngành tuyên giáo khu vực Tây Nam Bộ luôn bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Người đã tạo sự lan tỏa trong xã hội, qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Những điểm nhấn khác là từng địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, tham mưu cấp ủy tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương; định hướng tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, biển, đảo, phân giới cắm mốc và các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chủ động nắm tình hình, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, công tác đấu tranh, phản bác, gỡ bỏ những quan điểm sai trái, những thông tin xấu, độc xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định về tư tưởng, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đáng chú ý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị Báo cáo viên kết hợp với giao ban dư luận xã hội và báo chí hàng tháng và luân phiên địa điểm tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố, trong thời gian gần đây, bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Riêng các Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo nhiều tỉnh, thành ủy đã kết nối điểm cầu đến các huyện, thị xã, thành phố để đại biểu dự đầy đủ hơn.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, lịch sử Đảng đã góp phần tăng cường bản lĩnh chính trị, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy truyền thống lịch sử tốt đẹp. Cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo phê duyệt của cấp ủy và nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, công chức, người lao động. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ tuyên giáo các cấp được quan tâm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong hội nghị giao ban công tác tuyên giáo khu vực Tây Nam Bộ tại An Giang vào cuối tháng 11 vừa qua, ngoài việc nhìn nhận các hạn chế và nguyên nhân về công tác của ngành tuyên giáo hiện nay, các đại biểu đã tập trung phân tích sâu những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị trong thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy; chia sẻ kinh nghiệm mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác định hướng dư luận xã hội, thông tin báo chí, đối ngoại với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; đề nghị Trung ương tăng cường thông tin định hướng tình hình thời sự “nóng” cho địa phương, làm tư liệu định hướng tuyên truyền kịp thời đến các tầng lớp nhân dân.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật và những chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên giáo tại cụm Tây Nam Bộ trong thời gian qua, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang đề xuất nhiều đầu công việc để các đơn vị tập trung thực hiện tốt trong năm 2020 - năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kết thúc nhiệm kỳ và tiến hành Đại Hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều vấn đề sẽ tác động trực tiếp đến tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân và công tác tuyên giáo của khu vực và cả nước. Do đó, các đơn vị tích cực tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, thành; tập trung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Tham mưu tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong năm 2020; kịp thời tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý, định hướng hoạt động báo chí - xuất bản; kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chủ động khai thác, cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội; tăng cường chăm lo, phát triển đội ngũ tuyên giáo, chuyên gia, báo cáo viên, cộng tác viên... các lĩnh vực công tác tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

GIA KHÁNH