Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

17/02/2020 - 14:08

Nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố khác, dự báo EVFTA có thể góp phần tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

A A

Theo Báo Tin Tức