Hiệp hội Cá tra Việt Nam - Hiệp hội Thủy sản An Giang: Ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động

15/10/2019 - 07:28

 - Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), dưới sự chứng kiến của ông Dương Nghĩa Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Cá tra Việt Nam, Sở NN&PTNT cùng Hiệp hội Thủy sản An Giang đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2019 - 2024.

A A

Mục tiêu của việc ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp hoạt động 2 bên, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp về quản lý nhà nước chuyên ngành, quản lý cộng đồng để thực hiện mục tiêu đưa ngành thủy sản phát triển ổn định, bền vững. Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin trên lĩnh vực quản lý nhà nước, thông báo kịp thời cho nhau những chủ trương, chính sách của ngành; hợp tác vì lợi ích chung nhằm nâng cao chất lượng quản lý cộng đồng, xây dựng và phát triển tổ chức hội trong phạm vi toàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

Trước đó, Ban Thường vụ Hiệp hội Thủy sản tỉnh đã có cuộc họp (mở rộng) để đánh giá tình hình hoạt động của hiệp hội 9 tháng của năm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, đồng thời thông qua quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ IV (2019 - 2024)

MINH HIỂN