Hoạt động vận động bầu cử được tiến hành như thế nào?

18/04/2021 - 19:41

Vận động bầu cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử ĐBQH và HĐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu trúng cử.

A A

Đây cũng là dịp để người ứng cử trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử rồi trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH, đại biểu HĐND.

Theo quy định của pháp luật về bầu cử, sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước (ngày 28-4), cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử thông báo cho người ứng cử của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình sắp xếp thời gian về địa phương nơi ứng cử để thực hiện quyền vận động bầu cử.

Người ứng cử ở địa phương nào thì chủ động liên hệ với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đó để biết kế hoạch và lịch tiếp xúc cử tri.

Thời gian tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử được tiến hành từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử (ngày 28/4) và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 h sáng ngày 22-5-2021).

Pháp luật về bầu cử quy định cụ thể về hình thức vận động bầu cử; các hành vi bị cấm trong vận động bầu cử của người ứng cử (xem infographic).

Theo Báo Chính Phủ