Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang nâng cao kiến thức thông tin, tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc- tôn giáo

23/06/2022 - 11:57

 - Ngày 23/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức tập huấn công tác thông tin, tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc- tôn giáo năm 2022.

A A

Quang cảnh lớp tập huấn

Theo đó, 65 cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú và TX. Tân Châu được nghe đại diện Ban Dân tộc-Tôn giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Dân tộc tỉnh An Giang cung cấp các chuyên đề: Những vấn đề trọng tâm thực hiện công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; trang bị phương pháp và kỹ năng truyền thông thu hút tập hợp hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua sinh hoạt các tổ/nhóm/Câu lạc bộ tại cộng đồng; các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân tộc và thực hiện tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số.

Ngoài ra,  các học viên nghe tình hình tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương và tác động từ những tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật đến đời sống của phụ nữ; giải pháp tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và vai trò của hội phụ nữ cấp cơ sở; kỹ năng truyền thông trên nền tảng số.

Đồng thời, giới thiệu và hướng dẫn triển khai mô hình tuyên truyền, vận động tập hợp thu hút hội viên phụ nữ tôn giáo tham gia phong trào hoạt động hội.

HẠNH CHÂU