Hơn 4,347 tỷ đồng hỗ trợ hộ nuôi có heo tiêu hủy, do nhiễm dịch tả heo Châu Phi

13/09/2019 - 16:18

 - Ngày 12-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư ký quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí hỗ trợ hộ nuôi ở 2 huyện: Phú Tân (1,462 tỷ đồng), Châu Phú (534 triệu đồng) và TP. Long Xuyên (2,351 tỷ đồng) có heo tiêu hủy, do nhiễm dịch tả heo Châu Phi.

A A

Hơn 4,347 tỷ đồng hỗ trợ hộ chăn nuôi bị tiêu hủy, do nhiễm dịch tả heo Châu Phi

Hơn 4,347 tỷ đồng hỗ trợ hộ chăn nuôi bị tiêu hủy, do nhiễm dịch tả heo Châu Phi

Tiêu hủy heo nhiễm dịch tả heo Châu Phi

Đến nay, 10/11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xuất hiện dịch, gồm: Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Phú, Chợ Mới, An Phú, Phú Tân, Châu Thành, TX. Tân Châu và TP. Long Xuyên. Trong đó, có 12 phường, xã tái phát dịch. Vùng bị dịch uy hiếp là TP. Châu Đốc.

Tổng số heo bị nhiễm dịch tả Châu Phi đã tiêu hủy trên địa bàn tỉnh đến ngày 7-8 là 13.042 con, với tổng trọng lượng 823.655kg.

HẠNH CHÂU